Integritetspolicy

Behandling av era personuppgifter på hemsidan

För oss är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Vi behandlar på hemsidan dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs.

Insamling av personuppgifter skulle kunna vara för att teckna sig för nyhetsbrev, vid orderläggning i webbshop eller om det finns ett kontaktformulär på sidan.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Vad är dina rättigheter?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Personuppgiftsansvarig

Olsson & Ekberg AB (556493-3264) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta oss via mail, se mailadress längst ner på hemsidan.

COOKIES POLICY

Vad är Cookies

När du besöker en webbsida hamnar en liten textfil med en unik kod på din dator/enhet. Denna kod används sedan under ditt besök på webbsidan för att underlätta och snabba upp ditt besök så att du utan avbrott kan besöka olika delar av webbsidan. Cookies kan också placeras ut av olika samarbetspartners med vilka webbsidan kommunicerar. Ett exempel på en samarbetspartner för webbsidan är Google analytics som används för att mäta hemsidans optimala funktionalitet. En samarbetspartner kan bara läsa cookies som partnern själv placerat ut.

Hur stänger du av Cookies

Om du vill stänga av användningen av cookies så kan du göra det i inställningarna i din webbläsare/browser eller ta bort de cookies som redan finns på din dator/enhet. OBS: Om du stänger av cookies kan webbidan sluta fungera fullt ut och din upplevelse av besöket kan bli kraftigt försämrat.

Mer information om hur du kan stänga av cookies kan du läsa på www.minacookies.se